Jeg er sluppet af med mit rotte problem! en stor tak til jer.