Skadedyr er en trussel mod alle virksomheder!

Få del i Skadedyrskontrol Sjællands populære service til forebyggelse af skadedyr, og oplev den sikkerhed som kun fås med regelmæssig overvågning, og ensartet, høj servicekvalitet.
Skadedyrskontrol Sjælland lærer din virksomhed at kende, og udfører regelmæssige besøg hos dig året igennem. Vi identificerer og udrydder alle risici fra skadedyr — længe inden de når at blive en betydningsfuld trussel.

Servicen omfatter:
Eftersyn samt identifikation af skadedyrsproblemer og potentielle trusler

Detaljerede rapporter over hvert besøg som omfatter:
Observationer
Bemærkninger om behandling
Anbefalet tiltag
Samlet risikoanalyse for det pågældende sted
Overholdelse af gældende lovgivning
Gratis behovsanalyse og tilbud, hvis ændringer i din serviceaftale ønskes

Som alle aftaler med Skadedyrskontrol Sjælland, skræddersys vores service til forebyggelse af skadedyr til de nøjagtige krav der stilles i deres virksomhed.

Fordele ved sikringsaftaler

Ved indgåelse af en serviceaftale med Skadedyrskontrol Sjælland opnår du som kunde følgende:

Tidlig identifikation af alle risici fra skadedyr inden de bliver reelle problemer

Mulighed for tilkald af en servicetekniker uden beregning

Regelmæssig overvågning og ensartet høj servicekvalitet

Vi foretager naturligvis også skadedyrsbekæmpelse uden oprettelse af serviceaftaler.

Ønsker De en tilbud på en sikringsaftale – tryk her