Hvepse

Har du problemer med hvepse i eller omkring dit hjem? Hvepse kan forekomme flere steder, blandt andet i skure, hulmure, tagudhæng og på loftet. Er hvepsene først flyttet ind, kan de være særdeles svære at slippe af med igen. Det er derfor en god idé at reagere hurtigt på et hvepseindtog, så du hurtigst muligt kan komme problemet til livs. Der er nemlig ingen tvivl om, at hvepsene i høj grad hører ind under kategorien uønskede gæster.

I Danmark findes der syv forskellige former for hvepse, også kaldet gedehamse. Hvepsene gennemgår en fuldstændig forvandling fra æg til larve for til sidst at blive til en hveps. Hvepsene forekommer over alt i landet, men har de først fået etableret et hvepsebo ved dit hjem, kan de blive et helt år frem, medmindre du gør noget ved problemet. Nogle kan have svært ved at skelne de forskellige arter fra hinanden, da de i høj grad ligner hinanden.

Hvad du i første omgang skal være opmærksom på, er tegnene på forekomsten af et hvepsebo. Hvis der er tale om et hvepsebo, har hvepsene tendens til at flyve omkring åbninger til deres bo. Du skal derfor være opmærksom på, om hvepsene svæver omkring bestemte områder. Et hvepsebo kan både være synligt og skjult, da det eksempelvis kan forekomme inde i en hulmur. Derudover skal du være særligt opmærksom ved steder som lofter, vægåbninger, gamle gnaverhuller, huletræer samt tagudhæng og buske. Et hvepsebo kan forekomme næsten over alt.

Hvorfor skal hvepse bekæmpes?

Hvepse er et nyttedyr, som tager mange af sommerens insekter. Men i sensommeren kan de være til så stor plage, at mange mennesker opgiver at spise udenfor. Hvepsene er farlige, da deres stik kan give forskellige former for infektioner, da de ofte opholdersig i og omkring skraldespande. Hæver man meget efter et stik, skal man derfor søge øjeblikkeligt lægehjælp. Her anbefales det oftest, at man køber antihistamin for at mindske skaderne.

En hveps kan i forbifarten være svær at genkende. Alligevel er der dog nogle særlige tegn ved hvepsen, der kan være nyttige at vide:

– 12-14 mm. lange
– Gule og sorte i farven
– Mister ikke broden når de stikker
– Stikker gerne – også op til flere gange
– Lever af insekter og søde fødevarer

I Danmark er hvepsesamfundene oftest etårige. Hvert hvepsebo har i slutningen af sommeren ca. 100 befrugtede dronninger, der flyver ud og overvintrer på eksempelvis lofter og i hulmurer indtil næste forår. Midt i april kommer dronningehvepsene tilbage og går i gang med at bygge et nyt bo. Har du først haft et hvepsebo, ses det derfor ofte, at du vil have flere årene efter. For hver overlevende dronningehveps kan der potentielt komme et nyt hvepsebo.

Bekæmpelse af hvepse

For at bekæmpe et hvepsebo kan Skadedyrskontrol Sjælland tage forskellige midler i brug. Bekæmpelsen kan blandt andet ske med insektpulver, der sprøjtes ind i og omkring boet. Ved denne form for bekæmpelse dør boet omkring 3-5 timer efter behandlingen. Hvis det er muligt, fjernes hele hvepseboet.

Garanti

Skadedyrskontrol Sjælland yder altid fuld garanti på hvepse bekæmpelse.

Serviceaftale

Problemer med hvepse kan ikke forebygges eller forudses – derfor er det ikke muligt at oprette en
serviceaftale på forebyggende bekæmpelse af hvepse.

Klik her for:
Professionel bekæmpelse af hvepse