Murbier

Er dit murværk blevet invaderet af murbier, skal du hurtigst muligt af med dem igen. Murbier er nemlig ikke gode at have i dine mure, tværtimod. Skal du have bekæmpet murbier, kan du søge professionel hjælp hos Skadedyrskontrol Sjælland. Sådan kommer du hurtigt problemet til livs og slipper af med de uønskede besøgende.

Har murbierne bosat sig i dit hjem, er det forholdsvis nemt at finde tegn på dette. Bierne laver nemlig huller i de fuger, der er udvendigt på din bygning for at finde deres nye hjem inde i muren. Her gennemgår murbien en fuldstændig forvandling fra æg til larve for til sidst at blive en murbi. Har en murbi først fundet hjem i din mur, kan det derfor være meget svært at slippe af med dem igen.

Er du i tvivl om, om du har besøg af murbier, eller om det bare er honningbier, der flyver rundt? Du er altid velkommen til at kontakte Skadedyrskontrol Sjælland for at få informationer om, hvordan du vil kunne skelne mellem disse to. Da honningbien og murbien til forveksling ligner hinanden, kan det nemlig være utroligt svært at vide, hvilken bi der flyver omkring. Murbien er:

  • 7-9 mm. lang (kortere end honningbien)
  • Gråsort med hvidlige ringe omkring bagkroppen
  • Den mister broden, når den stikker
  • Den er meget lidt aggressiv

Murbien hører til de enlige bier. Det betyder, at disse bier ikke danner bisamfund som eksempelvis honningbien gør det. Murbien optræder derfor ofte i kolonier inden for det samme område. Murbien ligner til forveksling en honningbi, da den blot er en smule mindre. Dog er murbien den klart mest uønskede bi at få til at bosætte sig i sit hjem. Derfor er det vigtigt, at du holder øje med, om du skulle have fået disse på besøg.

Murbier findes oftest i fugerne mellem mursten, hvis mørtlen er blevet dårlig. Jo dårligere mørtlen er, jo lettere har murbierne ved at finde frem til deres nye hjem i din mur. I sommermåneder på solskinsdage vil bierne på de sydvendte facader være aktive. Er det typisk på disse facader, at bierne forekommer, kan det altså tyde på, at der er tale om murbier. Det er derfor vigtigt, at du får det undersøgt hurtigst muligt, inden bierne når at forvolde for meget skade. Har murbierne først lagt æg og formeret sig, kan problemet hurtigt blive svært at komme til livs.

Hvorfor bekæmpe murbier?

Er du i tvivl om, hvad det egentlig er, der er så skadeligt ved murbier? Hvis de ikke er aggressive og mest flyver omkring og passer sig selv, hvorfor er de så så farlige? I værste fald kan et angreb af murbier faktisk resultere i, at bygningsdele, eksempelvis skorstene, styrter sammen. Indtrængende vand gennem nedbrudte fuger kan bevirke frostsprængninger af murværk eller indvendige fugtskader.

Derfor kan de små huller, som murbierne producerer, resultere i store skader, der kan koste dig dyrt at reparere. Så selvom de små huller måske nok synes forholdsvist harmløse, kan skaderne altså være enorme, hvis du har fået murbier i din mur.

Skadedyrskontrol Sjælland bekæmper murbier med insektpulver. Ved indsprøjtning af insektpulver dør murboet 3-5 timer efter behandlingen. Herefter er det meget vigtigt, at fugerne udkradses og omfuges, så eventuelle senere angreb undgås. Kontakt Skadedyrskontrol Sjælland og få kontrol over angrebet, inden det får store konsekvenser.

Garanti

Skadedyrskontrol Sjælland kan yde op til 3 måneders garanti på murbier bekæmpelse – kontakts os for nærmere information heraf.

Serviceaftale

Problemer med bier kan ikke forebygges eller forudses – derfor er det ikke muligt
at oprette en serviceaftale på forebyggende bekæmpelse af bier.

Klik her for:
Professionel bekæmpelse af murbier