Pelsmøl

Har du møl i skabe eller i dit tøj, kan der være tale om pelsmøl. Hvis du har fået pelsmøl på besøg, skal du hurtigst muligt af med dem igen. Denne type af møl ødelægger og nedbryder nemlig tekstiler. Har du først fået pelsmøl i dit hjem, kan du risikere at skulle smide en del af dit tøj ud. Det er derfor vigtigt, at du hurtigt reagerer, hvis du kan se tegn på angreb fra pelsmøl. Jo før du reagerer på pelsmøllene, jo mindre bliver skaden.

Hvis du har fået pelsmøl i dit hjem, kan du meget hurtigt se tegn på angrebet. Du vil nemlig opleve, at der flyver møl omkring i dit hjem. Allerede her skal du reagere og kontakte Skadedyrskontrol Sjælland, så problemet hurtigt kan blive bekæmpet. Er du i tvivl om, om det virkelig er pelsmøl eller en anden form for møl, kan du kigge i dit tøjskab. Tegn på forekomst af pelsmøl er:

  • Møl som flyver rundt
  • Huller og/eller larver i tekstiler
  • Spind efter larver i tekstiler

Kan du se nogle af disse kendetegne i dit tøjskab eller din kommode, er det med at reagere med det samme. I værste fald kan du nemlig risikere, at hele din garderobe smides ud. Det er også vigtigt at fremhæve, at det bestemt ikke kun er tøj, som møllene går efter. Pelsmøl er nemlig ikke kræsne, når det kommer til tekstiler. Derfor kan dine møbler, sengetøj, tæpper, gardiner etc. også stå for skud. Det kan derfor koste dig dyrt, hvis du ikke er hurtig til at reagere på de små, flyvende skadedyr.

Der findes to typer af møl, der laver skade på tekstiler: pelsmøl og klædemøl. Den eneste forskel på de to møl ligger i, hvordan larven foretager sin vandring. Pelsmøllets larve foretager typisk sin vandring i et silkerør, der normalt har samme farve som det tekstil, den har spist. Derudover gennemgår begge møl en fuldstændig forvandling fra æg til larve for til sidst at blive til et færdigt møl.

Er du i tvivl om, om der er tale om pelsmøl, eller om det er et andet møl, der flyver omkring? Det kan nemlig være svært at skelne de forskellige møl fra hinanden. Pelsmøllene findes oftest i nærheden af de inficerede tekstiler. Problemerne med disse møl opstår gerne i områder af boligen, hvor man ikke kommer særlig tit. Vil du gerne selv afgøre, om der er tale om pelsmøl, kan du kende dem ved dette:

  • 6 mm. lange
  • Mørke for-vinger med tre blege pletter
  • Larvens længde er 6-9 mm.

Synes du, at ovenstående beskrivelse passer på de møl, du har fundet i dit hjem. Så er det med at handle med det samme. Kontakt Skadedyrskontrol Sjælland inden pelsmøllene har gjort skade på dine ting. I værste fald kan de ødelægge flere tekstiler, der ikke er til at redde igen.

Når du har kontaktet Skadedyrskontrol Sjælland, vil du hurtigt få hjælp til at bekæmpe pelsmøllene. Skadedyrskontrol Sjælland bekæmper pelsmøl på flere forskellige måder afhængigt af, hvor udbredt problemet er. Bekæmpelse af møllene kan ske med vandbaserede sprøjtemidler samt ved udsmidning og frysning af inficerede tekstiler. Ved nedfrysning kræves det, at tekstilerne ligger i 2 dage ved -18 grader. Ud over at behandle angreb fra pelsmøl tilbyder Skadedyrskontrol Sjælland også en eventuel detektering mod fremtidige forekomster.

Garanti

Skadedyrskontrol Sjælland kan yde op til 3 måneders garanti på pelsmøl bekæmpelse – kontakts os for nærmere information heraf.

Serviceaftale

Er problemet med pelsmøl et tilbagevendende problem eller ønskes en forebyggende
bekæmpelse eller detektering af pelsmøl anbefaler Skadedyrskontrol Sjælland, at man
indgår en serviceaftale på bekæmpelsen/detekteringen.
Ved oprettelse af en serviceaftale indgår der typisk mellem 1-12 gratis ekstra behandlinger pr. aftaleår.
Disse udføres kun hvis der er behov for dette.
Klik her for nærmere information

Klik her for:
Professionel bekæmpelse af pelsmøl