Fugle

De fuglearter vi har i Danmark er som oftest ganske uskadelige, men i vise tilfælde kan nogle arter forurette omfattende skade i form af:

Sprede sygdomme som f.eks. papegøjesyge og salmonella
Ødelægge bygninger med deres ekskrementer
Skade lak på biler med deres syreholdige ekskrementer
Afstedkomme sekundære insektangreb i ejendommen fra deres reder
Støjgener

Nedenfor kan du læse om hvilke fugle, man oftest, som skadesvolder, kan støde på i Danmark:

Duer
Duer på loftet
Duer, forebyggende sikringssystemer
Svaler