Bænkebiddere

garanti

Skadedyrskontrol Sjælland yder optil 3 måneders indvendig garanti på bænkebiddere bekæmpelse efter afsluttet behandling.

Serviceaftale

Er problemet med bænkebiddere et tilbagevendende problem eller ønskes en forebyggende
bekæmpelse eller detektering af bænkebiddere anbefaler Skadedyrskontrol Sjælland, at man
indgår en serviceaftale på bekæmpelsen/detekteringen.
Ved oprettelse af en serviceaftale indgår der typisk mellem 1-12 gratis ekstra behandlinger pr. aftaleår.
Disse udføres kun hvis der er behov for dette.
Klik her for nærmere information

Klik her for:
Professionel bekæmpelse af bænkebiddere