Husmus

Er der skadedyr i dit hjem, men er du ikke helt sikker på, hvilken form for gnaver, du har med at gøre? Det kan være svært at kende forskel på lyde og efterladenskaber fra skadedyrene, og det er derfor en god idé at søge hjælp hos Skadedyrskontrol Sjælland. Sådan sikrer du den rigtige behandling, der tilpasses netop det skadedyr, der skal bekæmpes.

Har du fået mus i dit hjem, kan der som regel være tale om to arter, hvoraf den ene er husmusen. Det kan være svært at kende forskel på de forskellige skadedyr. For at du kan få en idé om, hvilken gnaver du kæmper med, kan du her se nogle tegn på forekomst af husmus i dit hjem:

  • Ekskrementer er 0,5 cm. lange med spids ende
  • Skraldespandsposen under vasken er bidt itu
  • Iturevet isolering
  • Reder
  • Lugtgener, sødlig lugt
  • Støj i form af skraben og gnaven (gerne fra loft eller hulmuren)
  • Husmusen er typisk aktiv om aftenen

Kan du nikke genkendende til nogle af ovenstående tegn, har du højst sandsynligt en husmus eller halsbåndsmus på besøg. Du vil især kunne kende den på lydene fra loftet eller hulmuren, der hyppigst vil forekomme i de sene aftentimer. Samtidig kan den sødlige lugt sammenlignes med lugten i en dyrehandel. Denne lugt kan forekomme nær din mad, især ved køleskabet samt ved skraldespanden under vasken.

Som ved alle andre skadedyr har husmus også nogle foretrukne steder, hvor de holder til i løbet af året. I sommerhalvåret holder husmusen typisk til i haver, parker og rundt omkring på markerne. Dog oftest i nærheden af bebyggede områder. Men det er først, når sommeren er ved at være ovre, at problemer med husmus for alvor vil opstå.

Fra midten af august begynder musene nemlig at søge ind i husene for at kunne holde varmen og finde føde. Den største invasion sker gerne i midten af september. Det er kun ganske få husmus, der forsøger at overvintre udendørs, hvorfor problemer med husmus er størst omkring de skiftende årstider i sensommeren. I nogle tilfælde kan husmusen ligeledes tilbringe årets 12 måneder indendørs.

Hvorfor skal husmus bekæmpes?

En husmus er en gnaver og et skadedyr, som du skal skynde dig at bekæmpe, hvis de er flyttet ind i dit hjem. Selvom de kan se nok så søde ud på det ydre, er de bestemt ikke gode at få ind i hjemmet. Husmusene er nemlig smittespredere af salmonella. Gennem urin og ekskrementer smitter husmusen med den farlige sygdom.

Samtidig vil du også hurtigt opleve et værditab af mad, idet musene spiser alt, hvad de kan komme i nærheden af. De spiser og tilsviner fødevarer i store mængder. Ved besøg af husmus er det også vigtigt at fremhæve, at din isolering kan ødelægges gennem musenes gnaven. Derudover skal det også nævnes, at 25 % af alle uopklarede brande skyldes en gnaver i hjemmet. Der er derfor ingen tvivl om, at husmusene hurtigt skal bekæmpes, hvis de er kommet ind i dit hjem.

Husmusene er forholdsvis små, omkring 14-19 cm. lange, hvor halen udgør lidt mindre end halvdelen. Husmusen er grå på hoved og ryggen, og dens underside er lidt lysere. Husmus kan formere sig hele året rundt med 4-8 unger i hvert kuld.

Hvordanbekæmpeshusmusen?

Skadedyrskontrol Sjælland bekæmper husmus med udlægning af gift samt levendefangst.
Ved alle bekæmpelser af mus opsættes der altid udvendige giftstationer (metalkasser) med musegift.
Derudover kan du også bekæmpe mus forebyggende med opstilling af giftkasser i metal.

Garanti

Skadedyrskontrol Sjælland yder ingen garanti på husmus bekæmpelse.

Er problemet med husmus et tilbagevendende problem eller ønskes en forebyggende
bekæmpelse eller detektering af husmus anbefaler Skadedyrskontrol Sjælland, at man
indgår en serviceaftale på bekæmpelsen/detekteringen.
Ved oprettelse af en serviceaftale indgår der typisk mellem 1-12 gratis ekstra behandlinger pr. aftaleår.
Disse udføres kun hvis der er behov for dette.
Klik her for nærmere information

Klik her for:
Professionel bekæmpelse af husmus