Problemer med mus?

– Kommer der støj fra loftet, lugter der som en dyrehandel i køkkenskabet under vasken eller ligger der små ekskrementer – så har De mus!

Den klarer Skadedyrskontrol Sjælland!

Bestil en servicetekniker / rådgivning her eller ring på tlf.: 70 70 18 82

Vil De vide mere om mus, læs nedenfor.

Markmus

Apodemus sylvaticus

Får man besøg af mus indendørs, er det sjældent markmus – men det kan ske.

Kort beskrivelse af markmusen

Længde: 15 – 19 cm, hvor halen udgør lidt under halvdelen
Vægt: 20 – 25 gram
Farve: Sandfarvet/orangebrun på hoved og ryg. Gullig på siderne. Undersiden er hvid.

Tegn på forekomst af markmus

Ekskrementer er 0,5 cm lange med spids ende (se billede)
Lugtgener, sødlig lugt
Støj i form af skraben og gnaven, gerne fra loftet og/eller hulmuren – typisk om aftenen
Skraldespandsposen under vasken er bidt itu
Iturevet isolering

Hvor findes markmusen oftest?

Mark
Skov
Parker og haver med spredte træer og buske
Populært, siger man, at markmusen kommer indendørs, når marken høstes

Hvorfor skal mus bekæmpes?

Gennem urin og ekskrementer er musen smittespredere af salmonella
Værditab idet mus spiser eller tilsviner fødevarer
Ødelægger isolering, så isoleringsniveauet i ejendommen reduceres
25 % af alle uopklarede brande skyldes en gnaver (enten mus eller rotter)

Hvad gør Skadedyrskontrol Sjælland for at bekæmpe mus?

Bekæmpelse af mus kan ske med:
Smækfælder
Udlægning af gift (træde, drikke eller ædegift)
Levendefangst i fælder

Ydermere kan musebekæmpelse være forebyggende. Her kan man opstille metal giftstationer rundt om ens bygning så bestanden af mus kontinuerligt holdes nede. Disse ”metal kasser” fungerer som foderdepoter, hvor der udlægges ædegift.

Gratis inspektion for mus / Bekæmpelse af mus ønskes

Garanti

Skadedyrskontrol Sjælland yder altid fuld garanti på markmus bekæmpelse.