Muldvarper

Muldvarpe er skadedyr, som du ikke ønsker at have i din have. Har du fået besøg af en muldvarp, skal du derfor se at komme af med den igen så hurtigt som muligt. Muldvarpene graver gange under jorden, der kan forvolde store skader i din græsplane. En enkelt muldvarp kan uden problemer forvandle din have til en flere hullers golfbane. Selvom de ikke i sig selv er farlige, kan muldvarpene være særdeles skadelige for din ellers velholdte græsplæne.

Har du muldvarpeskud i haven, på fodboldbanen eller ved landbrugsarealer? Skadedyrskontrol Sjælland kan nemt og effektivt hjælpe dig af med problemet, så din græsplæne kan blive pæn igen. Jo hurtigere du får gjort noget ved problemet, jo mindre skade når muldvarpen at lave i din have.

Har du fået en muldvarp på besøg, kan du næsten ikke undgå at opdage det. Muldvarpene graver lange gangsystemer under jorden og laver muldvarpeskud over alt i din have. Muldvarpen er derfor et af de skadedyr, hvor du lynhurtigt vil kunne se synlige beviser på dens tilstedeværelse. Her ser du de hyppigste tegn på forekomst af muldvarper:

 • Muldvarpeskud
 • I august til start oktober kan man se gangsystemer lige under jordoverfladen
 • Gangsystemerne laves af de muldvarpeunger, der netop har forladt reden

Muldvarpene findes oftest i haver, på marker og i skovene. De graver sig ned under jorden, hvor muldlaget er tilstrækkeligt tykt til, at de kan etablere forskellige gangsystemer. De findes normalt, hvor jordbundsforholdene er stenede samt i områder med høj grundvandsstand. Muldvarpene forekommer over alt i Danmark, dog med undtagelse af nogle enkelte mindre øer. Heriblandt kan nævnes Bornholm, Ærø, Samsø, Anholt, Amager, Saltholm, Læsø, Mors, Mandø og Fanø samt i de sydvestlige dele af Thy.

Da muldvarpen lever under jorden, er det sjældent, at du faktisk vil få den at se. Derimod er det dens enorme skud, der synliggør, at der er tale om muldvarpebesøg. Muldvarpen har en meget veludviklet føle-, lugte- og orienteringssans. Den har form som en cylinder, hvor hovedet er tilspidset og bagdelen er afrundet med en lille hale. Derudover er der nogle vigtige ting, der er værd at vide om muldvarpen:

 • Muldvarpehunnen får et kuld unger om året i starten af sommeren
 • Kuldets størrelse er på 3-4 unger
 • Muldvarpens længe er 14-20 cm., hvoraf halen udgør 2-3 cm.
 • Den vejer 60-130 gram
 • Farven kan variere fra mørkegrå til mørk blåsort
 • Oversiden er normalt en anelse mørkere end undersiden
 • Pelsen er fløjlsagtig
 • Muldvarpen er kødæder og spiser regnorme, insektlarver, snegle og mus

Hvorfor skal muldvarpe bekæmpes?

Undrer du dig over, hvorfor muldvarpene skal bekæmpes, kan du blot slå blikket hen over din græsplæne. De store muldvarpeskud ødelægger samtlige græsplæner, som muldvarpen kan komme i nærheden af. Derudover kan gangsystemerne også ødelægge landbrugsmaskiner.

De gange, som muldvarpene når at grave, kan også benyttes af andre skadedyr. Her kan mosegrisen eksempelvis fremhæves. Mosegrisen bruger nemlig muldvarpens gamle gange til at bevæge sig omkring. Det er derfor vigtigt, at du får bekæmpet muldvarpen så hurtigt som muligt, inden den når at lave for mange gange under jorden.

Hvordan bekæmper Skadedyrskontrol Sjælland muldvarper?

Skadedyrskontrol Sjælland bekæmper muldvarpene med muldvarpeaske, udlægning af røg som indeholder 25 % svovl samt ved udlægning af fosforbrinte udviklede pellets. Kontakt Skadedyrskontrol Sjælland hvis du hurtigt vil komme dit muldvarpeproblem til livs. Jo før du kommer af med din ubudne gæst, jo bedre.

Garanti

Skadedyrskontrol Sjælland yder ingen garanti på muldvarpe bekæmpelse.

Serviceaftale

Er problemet med muldvarper et tilbagevendende problem eller ønskes en forebyggende
bekæmpelse eller detektering af muldvarper anbefaler Skadedyrskontrol Sjælland, at man
indgår en serviceaftale på bekæmpelsen/detekteringen.
Ved oprettelse af en serviceaftale indgår der typisk mellem 1-12 gratis ekstra behandlinger pr. aftaleår.
Disse udføres kun hvis der er behov for dette.
Klik her for nærmere information

Klik her for:
Professionel bekæmpelse af muldvarper