Krybende insekter og edderkopper

Krybende insekter og edderkopper

Fælles kendetegn for et insekt

  1. Insekter har udvendigt skelet.
  2. Hos det voksne insekt er kroppen tydeligt inddelt i 3 afsnit:
    hoved, forkrop og bagkrop.
  3. Det voksne insekt har 6 ben.

Alle insekter lægger æg, og de æg bliver enten til larver eller nymfer. Insekter gennemgår derfor enten det som kaldes for en fuldstændig forvandling eller en ufuldstændig forvandling.

Fuldstændig forvandling

Når et insekt lægger æg, og de senere bliver til larver, der forpupper sig, og så bliver til det voksne insekt. Også kaldet imago.

Ufuldstændig forvandling

Hvis larven eller nymfen forvandler sig direkte til imago. Der er intet puppestadium. Dette sker således at larven eller nymfen forvandles til imago ved at skifte hud et vist antal gange.

For at opnå en effektiv bekæmpelse af insekter er det væsentlig at klarlægge, hvorvidt insektet gennemgår en fuldstændig eller ufuldstændig forvandling.

Nedenfor kan du læse om hvilke krybende insekter, man oftest kan støde på i Danmark:

Kakerlakker
Edderkopper
Flæskeklanner
Pelsklanner
Faraomyrer
Sorte have myrer
Sortehavsmyrer
Tæppebille
Lopper
Væggelus

Skadedyr i Danmark

Denne guide fører dig til sikker identifikation af det skadedyr, som du har problemer med. Klik dig gennem vores kategorier herunder.

Er du allerede klar over hvilket skadedyr du ønsker at få bekæmpet eller hvilket skadedyr Skadedyrskontrol Sjælland skal foretage en gratis inspektion af, kan du gå direkte til: