Sortehavsmyrer

Garanti

Skadedyrskontrol Sjælland yder optil 3 måneders indvendig garanti på Sortehavsmyrer
bekæmpelse efter afsluttet behandling.

Serviceaftale

Er problemet med sortehavsmyrer et tilbagevendende problem eller ønskes en forebyggende
bekæmpelse eller detektering af sortehavsmyrer anbefaler Skadedyrskontrol Sjælland, at man
indgår en serviceaftale på bekæmpelsen/detekteringen.
Ved oprettelse af en serviceaftale indgår der typisk mellem 1-12 gratis ekstra behandlinger pr. aftaleår.
Disse udføres kun hvis der er behov for dette.
Klik her for nærmere information.

Klik her for:
Professionel bekæmpelse af sorte sortehavsmyrer