Væggelus

Har du problemer med væggelus, kan Skadedyrskontrol Sjælland bekæmpe dem på en hurtig og effektiv måde. Bliver du bidt om natten, og har du kunnet finde små blodpletter i din seng? Så er der med stor sandsynlighed tale om væggelus i dit hjem. Væggelus er skadedyr, som du skal se at komme af med så hurtigt som muligt. Kontakt Skadedyrskontrol Sjælland for at komme problemet til livs med det samme.

Er du i tvivl om, om du har fået væggelus i dit hjem, har du her en liste over forskellige tegn på forekomst af væggelus:

 • Bid, som kan optræde forskellige steder på kroppen
 • Ekskrementer, som oftest lægges i sammenføjninger på sengen og eventuelt på natbordet
 • Levende insekter
 • Døde insekter, tomme nymfeskaller
 • Små bloddråber i dit sengetøj

Væggelus spredes oftest i forbindelse med transport af tøj og bagage. I store bygningsejendomme kan væggelusene også vandre fra lejlighed til lejlighed langs forskellige rør. Er væggelusene først kommet ind i ejendommen, kan det altså blive en hård omgang at bekæmpe, hvis de har nået at sprede sig mellem forskellige lejligheder. Det er derfor vigtigt, at du reagerer, så snart du har den mindste mistanke om, at der er væggelus i dit hjem.

Væggelus er en lille tæge, der lever af blod fra mennesker. Et af de hyppigste forekomne tegn på væggelus er derfor små bid på din egen krop. Væggelusene kan være farlige for dit helbred. Hos nogle personer kan deres bid nemlig give voldsomme infektioner og kløe, mens andre slipper med en let rødme. Hvis du er i tvivl om, hvordan biddet ser ud, så skal du bare tænke på en bums. Væggelusebid minder nemlig hyppigst om en bums.

Har du set små insekter på din væg, men er du i tvivl om, om der er tale om væggelus eller et andet insekt? Her er nogle informationer om væggelus, som du kan være opmærksom på:

 • Længde 4-5 mm. lange
 • Farven er rød til brun
 • Væggelus er ovale og flade fra ryg til underside, har veludviklede ben og ingen vinger
 • Meget nataktive
 • Navigerer efter kropsvarme og menneskets CO2 udånding
 • Lever af blod fra mennesker
 • Kan overleve uden blod i perioder fra to måneder til omkring et år
Væggelus gennemgår en ufuldstændig forvandling fra æg til forskellige nymfestadier for til sidst at blive voksne væggelus. Der er fem forskellige nymfestadier, og væggelusene kan i denne periode variere meget i størrelse. For at komme fra et stadie til et andet, skal nymfen suge blod. Der går fra6 uger og op til et år, inden væggelusene er fuldudvoksede.

Væggelus vil især kunne findes:

 • 2-4 meter rundt omkring din seng
 • I revner og sprækker
 • Bag hovedgærder på senge og sprækker i sengerammer
 • Bag løsnet tapet og defekt puds
 • Ved stikkontakter
 • Under tæpper og bag fodpaneler

Bekæmpelse af væggelus

Væggelus er til stor gene for de personer, der bliver bidt af dem. Der går ofte infektion i de bid, som væggelusene laver. De kan sprede sig hurtigt og let gennem rør og kabelgennemføringer, og det er derfor vigtigt, at du hurtigt reagerer på problemet.

Skadedyrskontrol Sjælland bekæmper væggelus med vandbaserede sprøjtemidler samt nedfrysning og varmvask af tekstiler. Nedfrysning af tekstiler sker ved -18 grader i 2 døgn.

Garanti

Skadedyrskontrol Sjælland yder optil 3 måneders garanti på væggelus bekæmpelse
efter afsluttet behandling.

Serviceaftale

Er problemet med (Indsæt det rigtige skadedyr) et tilbagevendende problem eller ønskes en forebyggende
bekæmpelse eller detektering af (Indsæt det rigtige skadedyr) anbefaler Skadedyrskontrol Sjælland, at man
indgår en serviceaftale på bekæmpelsen/detekteringen.
Ved oprettelse af en serviceaftale indgår der typisk mellem 1-12 gratis ekstra behandlinger pr. aftaleår.
Disse udføres kun hvis der er behov for dette.
Klik her for nærmere information

Klik her for:
Professionel bekæmpelse af væggelus